Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely

Tämän hakemuksen lähettämällä annan suostumukseni henkilötietojeni käsittelyyn työntekijää hakevan yrityksen Digidoit Oy toimesta (”Rekisterinpitäjä”) siihen rekrytointiprosessiin liittyen, johon hakemukseni liittyy ja sen ajanjakson ajan, jonka kyseinen rekrytointiprosessi kestää.

Annan vapaaehtoisesti suostumukseni käsitellä henkilötietojani 3 vuotta ajan tämän suostumuksen antamisesta Rekisterinpitäjän muihinkin rekrytointitarpeisiin.

Antamani henkilötiedot toimitetaan edelleen Rekisterinpitäjän HR-osastolle ja käsitellään ja säilytetään rekrytointitarkoituksessa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Ymmärrän, että Alma Career Oy:llä ja LMC s.r.o:lla tietojen käsittelijänä ja palveluntarjoajana on pääsy henkilötietoihini, mutta ne eivät käytä henkilötietojani omiin tarkoituksiinsa.

Ymmärrän, että minulla on oikeus saada tietää tallennetut henkilötietoni ja oikeus vaatia näitä tietoja korjattavaksi ottamalla yhteyttä Rekisterinpitäjän yllä nimettyyn yhteyshenkilöön. Olen tutustunut tietosuojaselostukseen, joka on saatavilla osoitteessa Teamio.fi.