Marketing Data specialist

Marketing data specialist

Digido on IT-asiantuntijoiden koti. Yhdistämme keskenään alan parhaat osaajat ja mielenkiintoiset asiakastoimeksiannot. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus IT-alalta, ja joukkoomme kuuluu monipuolisesti eri teknologioiden osaajia. Asiakkainamme on valtion yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja sekä yksityisen sektorin yrityksiä. Haluamme rakentaa pitkäaikaisia kumppanuussuhteita yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.


Etsimme pankkialan asiakkaallemme Marketing Data specialistia joka vastaa markkinoinnin datan kokonaisuudesta sovituin osin.

Tehtävän tärkeimmät vastuualueet:

• Uusien datalähteiden selvittäminen ja datan laadun analysointi

• Raportoinnin kehittäminen

• Dokumentaation kehittäminen

• Toimii osana kohdentamisen tiimiä

Muut tehtävän kannalta keskeiset sidosryhmät:

Vähittäispankki
Tietovarastointiheimon muut tiimit

Roolin keskeiset osaamiset:

hyvät SQL-taidot
BI-osaaminen (Power BI/Tableau)
Relaatiotietovarastot
Tietovarastointi tekniikoiden tuntemus
Markkinoinnin perusosaaminen
oma-aloitteisuus sekä kyky viedä itsenäisesti asioita eteenpäin.
kyky lukea ja analysoida dataa
kyky saada aikaan tuloksia.
hyvät kommunikointitaidot.

YHTEYSTIEDOT
0102742000
Digidoit Oy

    Application