Projektipäällikkö

Projektipäällikkö

Ketterä Projektipäällikkö vastaamaan Netreveal-uudistusprojektista

Vaatimukset:

• Kokemusta isoista järjestelmäkehitysprojekteista PM roolissa
• Erinomainen sidosryhmähallinta, vuorovaikutustaidot, viestintä (huom. projektin kieli englanti)
• Yleinen käsitys teknisistä asioista/teknisestä kehityksestä (ei tarvitse olla tekninen koulutus)
• Pankki-/finanssikontekstin tuntemus
• Kokemusta ketteristä projekteista
• Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus oman työn ja kokonaisuuden hahmottamisessa ja hallinnassa
• Vastuunotto omasta vastuualueesta – haettava henkilö tulee olemaan vastuussa koko projektin läpiviennistä
• Sisällön ja vaatimusten hallinta
• suomen kielen taito

Katsotaan eduksi:

• Kokemusta pakotteista, talousrikollisuuden torjunnan alueesta/riskienhallinnasta/regulaatiohankkeista/compliance-hankkeista
• Kokemusta maksuliikenteestä
• Kokemusta Netreveal-järjestelmästä

    Hakemus