Test Automation Engineer

Test Automation Engineer

Edellytykset:
• Vahva kokemus automaatio-scriptien koodaamisesta sekä kattavien testikokonaisuuksien luomisesta itsenäisesti esim. Robot Frameworkilla
• Vahva kyky löytää ja hyödyntää olemassa olevia ratkaisuja (Jenkins, Kibana, automaatiokirjastot)
• Vahvaa kokemusta laajojen sovelluskokemusten testaamisen suunnittelusta ja itse testauksesta
• Kyky työskennellä sekä itseohjautuvasti että tiimin kanssa yhdessä (kokemus ketteristä ohjelmistokehitysprojekteista katsotaan eduksi)
• Kyky ja valmius tarvittaessa myös manuaalitestaamiseen
• Kokemusta Jirasta ja Confluencesta
• Hyvät kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot suomen ja englannin kielellä

    Hakemus